Aangifte 2022

Mijn Overheid

Van: Rijksoverheid
Verzonden: dinsdag 18 oktober 2022 9:31
Aan: ***********@*********
Onderwerp: Aangifte 2022

MijnOverheid

Geachte heer/mevrouw ,

Er staat een document in uw Berichtenbox van
Belastingsamenwerking Gemeenten en
Waterschappen. Ga naar MijnOverheid om het
bericht te bekijken. Mogelijk moet u naar aanleiding
van dit bericht actie ondernemen. Lees het daarom
op tijd.

Met vriendelijke groet,

MijnOverheid

Valse e-mail