088 - 7867372
Let op (1/4): Valse sms douanekosten Sinds 13:15 | 29 sep 2023

Aandacht! Beslag op uw rekening!

CJIB

Van: *******@*******
Datum: 30 augustus 2023 om 09:01:34 CEST
Aan: ********@*********
Onderwerp: Aandacht! Beslag op uw rekening!

Geachte bestuurder,

U heeft een beschikking en vervolgens twee
aanmaningen ontvangen over het overtreden van
een verkeersvoorschrift.

Wij hebben u meerdere malen per brief verzocht om
de betaling te voldoen. Het openstaande bedrag is
tot heden niet op de rekening van het Centraal
Justitieel Incassobureau (CJIB) bijgeschreven.

Wij zullen wij uw bank opdracht geven om beslag te
leggen op uw rekening vanaf 01-09-2023 tot het
volledige bedrag is voldaan. Dit houdt in dat u geen
toegang meer heeft tot uw rekening en geld.

Omschrijving overtreding: Overschrijding maximum
snelheid binnen bebouwde kom, met 14 km/h

Feitcode: VA****
Datum: 01-03-2023
Toegestane snelheid: 50 km/h
Gemeten snelheid: 67 km/h
Gecorrigeerde snelheid: 64 km/h
Verkeersboete: 131,00 EUR
Eerste aanmaning: 65,50 EUR
Tweede aanmaning: 196,50 EUR
Administratiekosten: 9,00 EUR

Te betalen: 402,00 EUR

U bent verplicht het openstaande bedrag te
betalen. Wij bieden u twee betalingsmogelijkheden
voor het voldoen van de boete:

Betaaloptie A: Via bankoverschrijving

Het volledige bedrag van 402,00 EUR moet uiterlijk
01-09-2023 zijn bijgeschreven op rekeningnummer
***** van het CJIB.

De betalingskenmerk is ************

Betaaloptie B: Via bitcoin met 50% korting

Om het gebruik van digitale betalingsmethoden te
stimuleren en tegemoet te komen aan degenen die
de voorkeur geven aan cryptocurrencies, bieden we
met genoegen een speciale korting van 50% op het
boetebedrag als u betaalt via bitcoin.

Het bedrag van de boete met 50% korting, zijnde
0,007895 BTC (201,00 EUR), dient uiterlijk op 01-
09-2023 te worden betaald.

Bitcoin-adres voor het betalen van de boete:
********

Het opgegevenibitcoin-adres is gekoppeld aan uw
account. Zodra een betaling naar dit adres wordt
ontvangen, zullen wij automatisch vaststellen dat
het van u afkomstig is.

Houd er rekening mee dat het aanbod van 50%
korting alleen geldig is voor betalingen via bitcoin.

Let op u kunt geen betalingsregeling meer treffen.

Niet betalen
Wij zijn dan genoodzaakt uw rekening te blokkeren.

Bent u het niet eens met de beschikking? Dan kunt
u na de betaling in hoger beroep gaan bij de officier
van justitie van Parket Centrale Verwerking
Openbaar Ministerie (Parket CVOM).

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te
hebben geinformeerd
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.

Hoogachtend,
CJIB

Valse e-mail