088 - 7867372

Persoonsgegevens verstrekken

Kamer van Koophandel

Van: Kamer van Koophandel ******@******
Datum: 05-12-2023 02:38 (GMT+01:00)
Aan: *****@*****
Onderwerp: Persoonsgegevens verstrekken

Geachte klant,

Vanaf 5 december 2023 maakt de nieuwe Europese wetgeving het verplicht om uw
persoonsgegevens volledig te verstrekken. Volgens onze administratie heeft u
uw persoonsgegevens nog niet verstrekt. Wij willen u daarom vragen om dit alsnog aan te
passen.

Persoonsgegevens verstrekken (Link)

Wij bedanken u alvast voor uw medewerking.

Met vriendelijke groetjes,
Kamer van Koophandel

Valse e-mail