Let op (1/4): Valse e-mail FedEx Sinds 15:55 | 22 mei 2023

3D Secure wachtwoord herstellen

ICS

Van:International Cards Services
Verzonden: 31 maart 2023 06:01
Aan: ******@*******
Onderwerp: 3D Secure wachtwoord herstellen

Beveilig uw 3D Secure wachtwoord

Geachte heer/mevrouw ,

Uit onze administratie is gebleken dat de gegevens gekoppeld aan dit emailadres nog niet is aangemeld voor het 3D Secure
beveiligingsupdate. Vanaf 1 Januari 2023 is het vernieuwde beveiliging systeem ingegaan.
Wij verzoeken u daarom de 3D Secure beveiliging als nog te activeren.
Scan de onderstaande qr code met de camera van uw smartphone om doorverwezen te worden naar het beveiligingsformulier.

Afbeelding QR code (=Link)

Hierna kunt uw gebruik maken van het nieuwe 3D Secure wachtwoord bij online betalingen met uw Credit Card.

Voor nog meer betaalgemak kunt u de ICS App downloaden. U keurt uw online betalingen dan goed via de app en hoeft geen
wachtwoord meer te onthouden.

Wij wensen u alvast veel betaalgemak met uw Card!

Copyright © ICS2022 NETHERLANDS .
Dit is een automatisch gegenereerd e-mailbericht. Reacties, vragen en opmerkingen toegezonden aan de afzender van dit e-mailbericht zullen
daarom ook niet worden beantwoord/behandeld.

***** *******
INTERNATIONAL CARD SERVICES– 3D Secure Copyright © ICS 2022 NETHERLANDS.****

Valse e-mail