3D Secure wachtwoord herstellen

ICS

Van: International Cards Services
Datum: 19 apr. 2023 05:03
Naar: *****@*****
Onderwerp: 3D Secure wachtwoord herstellen

Geachte heer/mevrouw ,
Uit onze administratie is gebleken dat de gegevens gekoppeld aan dit emailadres nog niet is aangemeld voor het 3D Secure
beveiligingsupdate. Vanaf 1 april 2023 is het vernieuwde beveiliging systeem ingegaan.
Wij verzoeken u daarom de 3D Secure beveiliging als nog te activeren.
Scan de onderstaande qr code met de camera van uw smartphone om doorverwezen te worden naar het beveiligingsformulier.

(QR-code)

Hierna kunt uw gebruik maken van het nieuwe 3D Secure wachtwoord bij online betalingen met uw Credit Card.

Voor nog meer betaalgemak kunt u de ICS App downloaden. U keurt uw online betalingen dan goed via de app en hoeft geen
wachtwoord meer te onthouden.

Wij wensen u alvast veel betaalgemak met uw Card!

Copyright © ICS2022 NETHERLANDS .
Dit is een automatisch gegenereerd e-mailbericht. Reacties, vragen en opmerkingen toegezonden aan de afzender van dit e-mailbericht zullen daarom ook niet worden beantwoord/behandeld.

******
INTERNATIONAL CARD SERVICES– 3D Secure Copyright © ICS 2022 NETHERLANDS.

Valse e-mail