088 - 7867372
Let op (1/4): Valse sms douanekosten Sinds 13:15 | 29 sep 2023

Bericht

e-Herkenning

Van: eHerkenning.nl
Datum: 22 augustus 2023 om 00:54:50 CEST
Aan: ********@******
Onderwerp: Bericht
Antwoord aan: eHerkenning.nl

Geachte heer/mevrouw,

Met ingang van 1 september 2023 zullen alle overheids dienstverleners alleen toegankelijk zijn met eHerkenning betrouwbaarheidsniveau 4. Dit betekent dat als uw bedrijf nog niet over eHerkenning betrouwbaarheidsniveau 4 beschikt, u eenmalig en kostenloos een aanvraag kunt indienen voor EH4.

Het is van groot belang dat u tijdig actie onderneemt, ook als u al beschikt over een eHerkenning, om toegang te blijven houden tot de overheidsinstanties die voor uw bedrijf van belang zijn. Vanaf 5 september 2023 worden automatisch administratiekosten van 79,95 EUR verrekend als u geen aanvraag heeft ingediend.
Aanvraag indienen

We waarderen uw medewerking in deze kwestie en willen graag benadrukken dat deze maatregel is genomen ter bevordering van de veiligheid en betrouwbaarheid van de overheidsdiensten.

Met vriendelijke groeten,

**** ***** ******l
Personeelszaken

Valse e-mail