088 - 7867372
Let op (1/4): Valse sms douanekosten Sinds 13:15 | 29 sep 2023

Belangrijk bericht over uw teruggave

Belastingdienst

Van: Mijn BeIastingdienst
Verzonden: Monday, July 10, 2023 4:45:42 AM
Aan: ****@*****
Onderwerp: Belangrijk bericht over uw teruggave

Beste ontvanger,

Op Maandag 19 Juni 2023 diende u van ons een bedrag terug te krijgen van €837,98. Dit
bedrag hebben wij 25 Juni overgemaakt. Wij krijgen de terugkoppeling dat uw
rekeningnummer niet of niet meer geldig is. Uw fiscale terugbetaling kan alleen op uw
bankrekening worden bijgeschreven als deze op uw naam staat. Gelieve dit verzoek in te
vullen voor 12/07/23. De aanvraag zal na het bevestigen binnen één week worden
verwerkt.

Mogelijk moet u naar aanleiding van dit bericht actie ondernemen. Lees het daarom op tijd!

Bekijk document (Link)

Met vriendelijke groet,

MijnOverheid

Valse e-mail