Uw registratie bij de Kamer van Koophandel

Knab Bank

From: Knab Alert
Sent: 06-03-2023 07:39
To: ******@*******
Subject: Uw registratie bij de Kamer van Koophandel

Geachte relatie,

We nemen contact met u op om u te laten weten dat we enkele
wijzigingen in het beleid inzake persoonsgegevensbescherming
hebben toegepast. Met ingang van 1 maart 2023 is er een nieuwe
wetgeving in werking getreden met betrekking tot het UBO-
register.

Vanwege de aangepaste wet- en regelgeving eisen van het UBO
register bij de Kamer van Koophandel wordt u verzocht uw
gegevens te controleren. Met de invoering van de nieuwe
wetgeving zorgen wij ervoor dat de klanten van de Kamer van
Koophandel NAW-gegevens worden afgeschermd voor
ongeautoriseerd gebruik. Het is voor ons alleen toegestaan om
zaken te doen met klanten van de Kamer van Koophandel waarvan
de gegevens in het Handelsregister zijn bijgewerkt.

Controleer uw gegevens (Link)

Indien UBO’s niet tijdig worden geregistreerd kunnen hierdoor
flinke boetes verschuldigd worden. De maximale bestuurlijke boete
voor het overtreden van de regels met betrekking tot het UBO-
register bedraagt op dit moment € 4.500 (dit bedrag kan jaarlijks
wijzigen). Daarnaast kan ook een last onder dwangsom worden
opgelegd, waardoor de maximale boete hoger kan uitvallen.
Voorkom deze boetes en maak uzelf tijdig kenbaar!

Heeft u nog vragen?
Neem gerust contact met ons op. Wij helpen u graag op
werkdagen van 8.00 tot 20.00 uur en op zaterdag tussen 8.00 en
20.00 uur.

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,

Knab Servicedesk

Valse e-mail