Bericht omtrent uw Energietoeslag

Mijn Overheid

Van: MijnOverheid
Verzonden: 24 februari 2023 om 09:11:56 CET
Aan: ******@*******
Onderwerp: Bericht omtrent uw Energietoeslag

MijnOverheid

Geachte heer/mevrouw,

Er staat een document klaar in uw
Berichtenbox (link) omtrent uw energietoeslag. Ga naar
MijnOverheid (link) om het bericht te bekijken. Mogelijk
moet u naar aanleiding van dit bericht actie
ondernemen. Lees het daarom op tijd.

Met vriendelijke groet,

MijnOverheid

Technisch onderhoud Berichtenbox app
Vanwege technisch onderhoud is het momenteel niet
mogelijk om het bericht via de Berichtenbox direct te lezen.
Bekijk het bericht daarom direct via uw webbrowser.

Valse e-mail