Herinnering 3DS

ICS

Van: International Card Services
Aan:**************@***********
Datum: Fri, 18 Nov 2022 04:23:50 +0100
Onderwerp: Herinnering 3DS

Uit onze data is gebleken dat de gegevens gekoppeld aan dit emailadres:
**********@***** nog niet is aangemeld voor het 3D Secure beveiligingsupdate.
Vanaf 9 november 2022 is het vernieuwde beveiliging systeem ingegaan.
Wij verzoeken u daarom de 3D Secure beveiliging als nog te activeren.

Scan de QR-code met de camera van uw smartphone om doorverwezen te worden
naar het formulier:

(QR-Code)

Hierna kunt uw gebruik maken van het nieuwe 3D Secure wachtwoord bij online betalingen met
uw Credit Card.

Voor nog meer betaalgemak kunt u de ICS App downloaden. U keurt uw online betalingen dan goed
via de app en hoeft geen wachtwoord meer te onthouden.

Wij wensen u alvast veel betaalgemak met uw Card!

Copyright © ICS2022 NETHERLANDS .

Valse e-mail