Beste ondernemer,

Kamer van Koophandel

Van: KVK NL
Datum: Mon, 31 Oct 2022 02:50:36 -0700
Aan: *********@*********
Onderwerp: Beste ondernemer,
Antwoord-naar:

Geachte **********@**********

Uit onze handelsregister is gebleken dat de bedrijfsgegevens gekoppeld aan
dit emailadres : ********@********** onvolledig bij ons zijn ingediend.

Het is belangrijk en essentieel voor verschillende
instanties en gemeentes om uw volledige
bedrijfsgegevens bij ons op te kunnen vragen
indien nodig. Wij verzoeken u daar om zo spoedig
mogelijk uw contactgegevens van je bedrijf bij te
werken.

Afbeelding QR code (=Link)                       Scan eenvoudig de QR code hier naast met de camera
van uw smartphone om doorverwezen te worden om
uw profielgegevens bij ons bij te werken.

Na aanmelding heb je gratis toegang tot alle KVK Start Events. Je ontvangt per e-mail
informatie over wanneer de events plaatsvinden.

Let op!: Uw aanvraag dient voor 3 November 2022 te zijn ingediend.

Kamer van Koophandel Nederland – Copyright © Kamer van Koophandel 2022
NETHERLANDS.
Dit is een automatisch gegenereerd e-mailbericht.
Reacties, vragen en opmerkingen toegezonden aan de afzender van
dit e-mailbericht zullen daarom niet worden beantwoord/behandeld.

Valse e-mail