Huidige persoonsgegevens verifiëren

Kamer van Koophandel

Van: Kamer van Koophandel
Datum: 27-09-22 06:06 (GMT+01:00)
Aan: ********@******
Onderwerp: Huidige persoonsgegevens verifiëren

Geachte ondernemer,

De Kamer van Koophandel is verplicht de identiteit van zijn cliënten
te verifiëren op grond van het privaatrecht en op grond van de
Nederlandse criminaliteitsbestrijdingswet. Op deze manier is het
mogelijk om te controleren of de huidige persoonsgegevens van onze
clienten nogsteeds kloppen. Gelukkig gaat dit eenvoudig via onze
website. Na ontvangst van deze digitale brief heeft u 4 werkdagen de
tijd om uw huidige persoonsgegevens te verifiëren.

Verifiëren (Link)

Met vriendelijke groet,
Kamer van Koophandel

Doet u dit niet? Dan wordt uw kvk-nummer opgeschort van het handelsregister.

Valse e-mail