U heeft een nieuw bericht ontvangen

Mijn Overheid

Van: Mijnoverheid
Verzonden: donderdag 15 september 2022 05:41
Aan: ************@***********
Onderwerp: U heeft een nieuw bericht ontvangen

MijnOverheid

Geachte heer/mevrouw,

Er staat een document in uw berichtenbox van
Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen.
Ga naar *************@************ om het bericht te bekijken.
Mogelijk moet u naar aanleiding van dit bericht actie ondernemen.
Lees het daarom op tijd.

Met vriendelijke groet,
MijnOverheid

Technisch onderhoud Berichtenboxapp
Vanwege technisch onderhoud is het momenteel niet
mogelijk om het bericht via de Berichtenbox direct te lezen.
Bekijk het bericht daarom direct via uw webbrowser.

Valse e-mail