2factor controle / zet 2fa aan voor digid

DigiD

Van: DigiD
Datum: 08-11-2022 00:22 (GMT+01:00)
Aan: ********@********
Onderwerp: 2factor controle / zet 2fa aan voor digid

Geachte digid gebruiker,
Ook als u in het
Uit ons systeem is gebleken dat u sms-                                       buitenland woont,
controle voor DigiD nog niet heeft                                               kunt u een DigiD
geactiveerd. Vanaf 2 oktober is het                                              aanvragen en
verplicht voor alle nederanders om sms-                                   activeren. Maar het is
controle aan te zetten voor DigiD vanwege                                het makkelijkste om
de extra veiligheid.                                                                          een DigiD aan te
vragen voordat u
Let op! Uw digid is geheimnet als uw                                         verhuist.
kredietkaart of wachtwoord, deze nooit
met derden.

Zet aan (Link)

Met vriendelijke groet,

DigiD

Bereikbaar op werkdagen van 8:00 – 22:00
uur (Nederlandse tijd)
T 088 *** ** **

Valse e-mail