2e herinnering veryoek contact gegevens bij werken

Kamer van Koophandel

Van: kvk
Datum: 27 december 2022 om 12:14:04 CET
Aan: ****@****
Onderwerp: 2e herinnering veryoek contact gegevens bij werken

Geachte ondernemer,

Uit onze administratie is gebleken dat de persoonsgegevens gekoppeld aan dit
emailadres: ****@****onvolledig zijn ingediend.
Het is essentieel voor instanties en gemeentes om uw volledige gegevens bij ons op te
kunnen vragen indien nodig.
Wij verzoeken u daar om zo spoedig mogelijk uw contactgegevens bij te werken.

Klik hieronder om uw contact gegevens bij te werken.

KLIK HIER (link)

Met vriendelijke groeten,

Kamer van Koophandel
Nederland

Valse e-mail