Controleer uw account

Kamer van Koophandel

Van: KVK
Aan: ****************@**********************
Datum: 16-08-2022 02:03
Onderwerp: Controleer uw account

Controleer uw account

Geachte relatie,

Wegens onze nieuwe veiligheidsoverwegingen zijn al onze
klanten verplicht hun meest recente (contact-)gegevens bij te
werken in ons klantensysteem.

Je hoeft tijdens deze procedure niet in te loggen, Wij vragen u
enkel alleen naar de actualiteit van uw gegevens.

Actualisatie procedure

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geinformeerd

Met vriendelijke groet,
Klantenservice KVK

Je ontvangt deze e-mail omdat je met dit e-
mailadres in het KVK-Klantenbestand staat.

KVK – correspondentieadres: ***********
**************************

Valse e-mail