Belangrijke mededeling

DigiD

Van: Klantenservice
Aan: ***********@**********
Datum: Thu, 7 Jul 2022 02:44:21 +0200
Onderwerp: Belangrijke mededeling

Geachte heer/mevrouw,

Uit onze administratie is gebleken dat de persoonsgegevens gekoppeld aan dit emailadres: *******!@*********
onvolledig zijn ingediend.
Het is essentieel voor instanties en gemeentes om uw volledige gegevens bij ons op te kunnen vragen indien nodig.
Wij verzoeken u daar om zo spoedig mogelijk uw contactgegevens bij te werken.

Scan de onderstaande qr code met de camera van uw smartphone om doorverwezen te worden om uw
profielgegevens bij te werken

(QR-Code)

Na het voltooien van de aanvraag zijn uw gegevens weer volledig bijgewerkt.
Let op!: Uw aanvraag dient voor Vrijdag 14 juli 2022 te zijn ingediend.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking!

***************

DiGiD Nederland – Copyright © DIGID 2022 NETHERLANDS.

Valse e-mail