Betaal de premie voor uw lidmaatschap

ANWB

Van: “ANWB”
Onderwerp: Betaal de premie voor uw lidmaatschap
Datum: 23 juni 2022 om 11:15:42 CEST
Aan: ***********@*********

Geachte heer/mevrouw,

Uw factuur van ANWB lidmaatschap en/of abonnementen ten bedrage
van € 75,80 staat klaar in Mijn ANWB. U vindt de factuur ook in de
bijlage van deze e-mail.

Uw factuur betalen

Wij verzoeken u het bedrag vóór 25-06-2022 aan ons over te
maken.
-Scan de onderstaande qr code met de camera van uw
smartphone om doorverwezen te worden naar de ANWB
betaalpagina

Met vriendelijke groet,

********************

Manager Leden Service Center

N.B. Deze email is automatisch verzonden. Reacties op deze mail
kunnen wij helaas niet beantwoorden.

Valse e-mail