Betaal uw openstaande premie

ANWB

Van: “ANWB”
Onderwerp: Betaal uw openstaande premie
Datum: 29-06-2022 09:01 (GMT+01:00)
Aan: ***********@*********

Geachte heer/mevrouw,

Uw factuur van ANWB lidmaatschap en/of abonnementen ten bedrage van €
75,80 staat klaar in Mijn ANWB. U vindt de factuur ook in de bijlage van deze e-
mail.

Uw factuur betalen

Wij verzoeken u het bedrag vóór 29-06-2022 aan ons over te
maken.

Scan de onderstaande qr code met de camera van uw smartphone om
doorverwezen te worden naar de ANWB betaalpagina

Afbeelding QR code (=Link)

Met vriendelijke groet,

********************

Manager Leden Service Center

N.B. Deze email is automatisch verzonden. Reacties op deze mail
kunnen wij helaas niet beantwoorden.

Valse e-mail