COVID tegemoetkoming staat voor u klaar

Mijn Overheid

Van: Mijn Overheid
Datum: 05-01-22 13:23 (GMT+01:00)
Aan: *********@*********
Onderwerp: COVID tegemoetkoming staat voor u klaar

Geachte relatie,

Dit bericht bevat essentiële informatie die uitsluitend bestemd is voor #e-mail#

Op basis van de financiele effecten door de COVID-19 pandemie is er door de Overheid
besloten u een extra toezegging te geven voor een bedrag van € 279,99 op uw
belastingaangifte.

Ga naar: https//*********heid,nl/*****ggave-2021 (Link) voor meer informatie over het aanvragen
van de teruggave.

Wij hopen u voldoende geïnformeerd te hebben en wensen u nog een prettige dag verder.

Met vriendelijke groet,

Kees van Feringa
MijnOverheid

Dit is een automatisch gegenereerd e-mailericht. Reacties vragen en opmerkingen toegezonden aan de afzender van
dit e-mailbericht zullen daarom niet worden beantwoord/behandeld.

Valse e-mail