Beslaglegging *.*.*. ************ – Dossier: NL-95R00V18B – ***********@*********

Deurwaarder

Van: *** ***********(Deurwaarderskantoor)
Datum: 17 december 2020 om 20:35:11 CET
Aan: ***********@***********
Onderwerp: Beslaglegging *.*.*. ************ – Dossier: NL-95R00V18B – ***********@*********
Antwoord aan:

Kennisgeving beslag t.a.v. *.*.*. ************                                                                      Dossier NL-95R00V18B:
*.*.*. ***********
*************@********* – 00/00/0000
** ************ *, **** ** *******

KENNISGEVING INBESLAGNAME *.*.*. ************

Geachte ********,

Vanmiddag heeft mijn kantoor opdracht gekregen om deze week nog over
te gaan tot een beslaglegging op uw betaalrekening:
NL**INGB************. Dit ten gevolge van een invordering die al geruime
tijd geregistreerd staat op uw naam. Aan de bovenzijde van dit bericht kunt
u de bij ons bekende persoonsgegevens uit het dossier vinden, wat bij
ons bekend staat onder het kenmerk: NL-95R00V18B.

Aangezien het bedrag van €397,43 ondanks meerdere sommaties tot op
heden niet is betaald en u geen uitstel van betaling meer krijgt, is deze
beslaglegging onherroepelijk. Mocht het zo zijn dat het beschikbare
bedrag op uw rekening niet toereikend is voor de vordering en de
bijkomende kosten, gaat de gerechtsdeurwaarder direct over tot
conservatoir beslag op uw inboedel aan de **. *********** *, **** **
in *******.

De kosten die gepaard gaan bij de beslaglegging op uw bankrekening,
danwel een bezoek van de gerechtsdeurwaarder, zijn vanzelfsprekend
voor uw rekening. Aangezien de hierbij gepaarde kosten hoger zijn dan het
bedrag wat u momenteel open heeft staan, wil ik u de mogelijkheid geven
deze beslaglegging te voorkomen. Ook omdat wij tot op zekere hoogte
kunnen begrijpen dat de corona-situatie impact kan hebben gehad op uw
inkomen. Om vertragingen te voorkomen en de beslaglegging van eind
deze week tijdig tegen te kunnen houden, hebben wij hiervoor een
**********(Link) aangemaakt. Voorkom beslag door voor uiterlijk 18/12/2020
te betalen via: *********/***/*************(Link) , of deze knop:

******** **********(Link)

Aangezien dit traject al in een ver gevorderde fase zit, zullen wij u verder
niet meer herinneren aan deze invordering. Dit houdt in dat wij bij het
uitblijven van betaling onherroepelijk overgaan tot beslag.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

*** * ***********

Medewerker Afdeling Beslag

Valse e-mail