Dubbele beveiliging

ICS

Van: International cards services
Verzonden: zaterdag 17 oktober 2020 16:25
Aan: ********@*********
Onderwerp: Dubbele beveiliging

Dubbele beveiliging

Geachte heer/mevrouw *********,

Uit onze administratie is gebleken dat u de dubbele beveiliging gekoppeld aan dit
emailadres: *********@******** nog niet heeft geactiveerd. Vanaf 1 september 2020 is de
dubbele beveiliging ingegaan.
Wij verzoeken u daarom de dubbele beveiliging als nog te activeren. Om tijdelijke blokkade van
uw Card(s) te voorkomen.

Hoe activeert u de dubbele beveiliging?
U activeert de dubbele beveiliging d.m.v gegevens verificatie. Na het volledig invullen van uw
gegevens zal de dubbele beveiliging meteen geactiveerd zijn. Vervolgens ontvangt u een
bevestiging per post met betrekking tot het beletten van de blokkade van uw Card(s) & Mijn
Card online en activatie van de dubbele beveiliging.

********/*************(Link)

Let op: deze link is 24 uur geldig.

Wij wensen u alvast veel betaalgemak met uw Card!

Met vriendelijke groet,
International Card Services BV

 

Valse e-mail