Openstaande Vordering

Belastingdienst

Van: Centraal Justitieel Incassobureau
Verzonden: dinsdag 15 september 2020 18:59
Aan: ******@********
Onderwerp: Openstaande Vordering
Urgentie: Hoog

Geachte heer/mevrouw,

Uw openstaande schuld met kenmerk: BK****** is na meerdere
herinneringen nog niet voldaan.
Op 27 mei 2020 zal de gerechtsdeurwaarder overgaan tot executoriaal
beslaglegging. U kunt
beslaglegging voorkomen door het gehele bedrag direct te voldoen..

Via de onderstaande knop kunt u het openstaande bedrag direct
voldoen met iDeal.

***** ******** ******** (Link)

Let op: bij executoriaal beslaglegging word de hoofdsom verhoogd
met proceskosten en de wettelijke rente.

Wij vertrouwen erop u voldoende te hebben geinformeerd.

Met vriendelijke groet,
Belastingdienst

 

Valse e-mail