Officiële kennisgeving (********) met betrekking tot een mogelijk onderzoek

Rijksoverheid

Van: Inspectie SZW
Verstuurd: woensdag 16 september 2020 08:52
Aan: *******@**********
Onderwerp: Officiële kennisgeving (********) met betrekking tot een mogelijk onderzoek

Klachtnummer :

Wij willen u informeren dat er vanaf
volgende maand verdere actie zal worden ondernomen tegen uw bedrijf. We hebben
nog steeds geen antwoord van uw kant ontvangen met betrekking tot de klacht die wij
hebben ontvangen op (Maart 2020).

Dit is een officiële kennisgeving (tweede bericht) met betrekking tot een onderzoek
door ons Inspectie SZW.

De ontvangen klacht over uw bedrijf omvat een schending van het arbeidsrecht tijdens
een crisisperiode.

De belangrijkste reden die wordt beschreven is het onvermogen van uw bedrijf om de
urgente wetgeving toe te passen en na te leven
Er is een onderzoek gestart dat gericht is op de periode maart-mei 2020.

Zoals de wet voorschrijft, zal de klager anoniem blijven tot een eventueel proces
begint.

Mogelijke sancties:
• de schorsing van uw bedrijfsactiviteiten op ons platform, met inbegrip van de
schorsing van verdere diensten van andere organisaties
• een klacht bij de officier van justitie;
• een mogelijke civiele rechtszaak tegen uw bedrijf door de klager;

De klacht en onderzoeksgegevens zijn bij dit bericht gevoegd. Lees alstublieft de
bijgevoegde documenten en reageer dienovereenkomstig. We hebben de bewerkte
klachten en de exacte beschuldigingen opgenomen.

U kunt ook de contactgegevens van de verantwoordelijke persoon voor uw zaak vinden
in het bijgevoegde document.

Vriendelijk dank.

 

Valse e-mail