Openstaande nota

Vattenfall

Van: Vattenfall
Aan: ******@*********
Datum: 13-09-2020 15:30
Onderwerp: Openstaande nota

 

Klantnummer: *******

Geachte heer/mevrouw ,

 

Dit is een 2e herinnering voor de betaling van uw premie. Te laat betalen kost extra geld. Betaal
dus snel om te voorkomen dat de kosten oplopen.

Betaal ons uiterlijk 14 september 2020 € 481,50
Hieronder staat de berekening:

Specificatie van het bedrag:                                                                                                              Bedrag

Incassokosten                                                                                                                             €       15,00
Premie Basisverzekering, periode 01.06.2020 – 01.10.2020                                            €    205,95
Premie Aanvullende verz., periode 01.06.2020 – 01.09.2020                                         €       24,20
Premie Basisverzekering, periode 01.05.2020 – 01.09.2020                                           €     205,95
Premie Aanvullende verz., periode 01.05.2020 – 01.08.2020                                         €       34,20
TOTAAL                                                                                                                                      €     481,50

 

U kunt het bedrag gemakkelijk overmaken
IBAN: ** **** ******** ********** ********
Op naam van: **************

Betaalkenmerk: ******* (Hiermee kunnen we uw betaling beter verwerken). |

Vriendelijke groet,

Cindy Kroon
Directeur Klanten

 

Valse e-mail