Noodzakelijk: Controle vereist ABN AMRO online

ABN AMRO

Geachte heer/mevrouw ,
We hebben inwendig onderzoek gedaan naar uw ABN AMRO internetbankieren en uit onderzoek is gebleken dat de rekening gekoppeld aan de email : ************* niet voldoet aan de vernieuwde algemene voorwaarden. Uit voorzorgsmaatregelen willen we dat u een verificatie verricht voor het controleren van uw ABN AMRO internetbankieren. Verricht u deze procedure niet dan zijn we genoodzaakt uw bevoegdheid te schorsen voor onbepaalde periode.
Ga naar ********************, voor het verifiëren van uw account en de autorisatie over uw ABN AMRO online omgeving te behouden.
Betreft: Rekening verificatie
Nadat u zichzelf heeft geverifieerd via de online procedure zullen we de autorisatie niet intrekken. Indien u geen actie onderneemt gaan we gelijk over tot schorsing. Wij voeren een update uit met uw e.dentifier om de software te vernieuwen. Dit is een noodzakelijke update.
Wij willen u alvast hartelijk bedanken voor uw medewerking.
Hoogachtend,
*****************
ABN AMRO Bank – Internetbankieren Copyright © ABN AMRO Bank 2020 NETHERLANDS.

Valse e-mail