Cannock Chase

Geachte heer of mevrouw,
U heeft uw aanslag Eigen Bijdrage gemeentelijke belastingen en afvalstofheffing 2019 niet (volledig) betaald. Vandaar dat u deze herinnering ontvangt.
Specificatie

Bedrag aanslag:
123,52 euro

Ontvangen kwijtschelding:
20,00 euro

Vermindering ontheffing:
0,00 euro

Openstaand bedrag:
103,52 euro

Kosten aanmaning:
7,00 euro

Totaal te betalen:
110,52 euro

Betalen
Maakt U het nog openstaande bedrag van 110,52 euro binnen 3 dagen, na dagtekening van deze aanmaning, over op rekeningnummer: ***********, ten name van Cannock Chase- Gerechtsdeurwaarders & incasso. Vermeld in uw omschrijving uw aanslagnummer: ****.
Heeft U betaald na 1 mei, maar voor de datum van deze aanmaning? Dan hebben wij deze betaling nog niet in onze administratie verwerkt en kunt U deze aanmaning als niet verzonden beschouwen.
Voorkom extra kosten en verdere invorderingsmaatregelen
Betaalt U de aanmaning niet op tijd? Dan volgt er een dwangbevel. De kosten hiervan bedragen minimaal 67 euro (Artikel 3 van de Kostenwet).
**_Wanneer U het dwangbevel niet betaald, gaan wij over tot een vordering op uw inkomen, uw uitkering of uw pensioen. Daarnaast kunnen wij als belastingdeurwaarder opdracht geven om beslag te leggen op uw inkomen, uw banktegoeden en uw bezittingen. Dit brengt voor U extra kosten met zich mee.
_Wilt u een regeling treffen? Neem dan contact met ons op via onze website, of reageer op dit bericht.**
Let op: dit is uw laatste kans om te betalen! Indien u niet reageert, zijn wij helaas genoodzaakt om over te gaan tot beslaglegging!

Hoogachtend,
Dhr. *****************
Invorderingsambtenaar
Cannock Chase- Gerechtsdeurwaarders & incasso

Valse e-mail