NATIONALE HELPDESK VOOR VRAGEN EN MELDINGEN OVER FRAUDE.

Onze helpdesk zit klaar op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur. Op woensdag vanaf 12.00 uur.
21 apr 2017

Herken signalen van faillissementsfraude

Faillissementsfraude kost de samenleving tot een miljard schade, schat het Openbaar Ministerie. Maar wat is faillissementsfraude eigenlijk? En welke signalen kunnen een ondernemer helpen een aanstaand faillissement te herkennen?

Wat is het?
Faillissementsfraude is grofweg in te delen in twee categorieën, afhankelijk van de lieden die er verantwoordelijk voor zijn: de gelegenheidsdaders en de beroepsfraudeurs. Bij de eerste groep gaat het voornamelijk om ondernemers die waarde aan de onderneming onttrekken, terwijl het faillissement aanstaande is of zelfs al is uitgesproken. Het kan bijvoorbeeld gaan om een meubelstuk dat emotionele waarde heeft dat de ondernemer graag in zijn bezit wil houden. Ook kan de ondernemer zich schuldig maken aan fraude als hij de curator verhindert zijn werk goed te doen. Dit levert natuurlijk schade op voor de schuldeisers. Een belangrijk verschil met de beroepsfraudeurs is dat het bij deze gelegenheidsdaders nooit de bedoeling is geweest een bedrijf op te zetten met het doel het te laten ‘ploffen’.

Wat is een faillissement?

Gaat een bedrijf failliet, dan gaat een curator aan de slag om alles van waarde te verkopen zodat schuldeisers zoveel mogelijk hun geld krijgen. Een faillissement wordt uitgesproken door een rechtbank op het moment dat een bedrijf niet langer aan alle betaalverplichtingen kan voldoen.

De beroepsfraudeurs richten wél een bedrijf op (of nemen het over) met als doel het met zoveel mogelijk schulden op te zadelen. Ze bestellen bijvoorbeeld enorme voorraden, terwijl ze weten dat ze de rekening niet kunnen betalen. Dit wordt ook wel flessentrekkerij genoemd. Zodra het bedrijf over de kop gaat, kunnen leveranciers naar hun geld fluiten. De voorraad hebben de fraudeurs dan al stiekem en vaak tegen dumpprijzen verkocht. Meestal blijven dit soort fraudeurs zelf uit beeld. Ze stellen zogeheten katvangers aan die officieel directeur worden van een ‘plof-bv’. Dit zijn dikwijls kwetsbare personen die tegen een vergoeding hun handtekening zetten onder een contract. Ze weten dan niet precies waar ze voor tekenen. Als het faillissement is uitgesproken valt bij deze katvangers niks te halen.

Hoe herken je het?
Een faillissement komt zelden uit de lucht vallen. Een aantal signalen wijzen op een mogelijk aanstaand faillissement. Dat geldt voor als ze zich los van elkaar voordoen, maar zeker in combinatie met elkaar:

– Er zijn veel wisselingen in het bestuur van een organisatie
– Het bestelgedrag van een organisatie verandert sterk
– Rekeningen worden ineens minder snel betaald
– Er is (ineens) sprake van een groot personeelsverloop
– Het bedrijf deelt minder informatie
– Veel fraudeurs proberen eerst een band op te bouwen met hun slachtoffers. Ze plaatsen bijvoorbeeld in eerste instantie wat kleinere bestellingen en betalen die contant. Zo krijgt de leverancier vertrouwen in die partij. Dan plaatsen ze ineens een grote order, waar ze dan opeens een factuur voor willen ontvangen. Deze betalen ze vervolgens niet.

Wat doe je er tegen als ondernemer?
Ondernemers kunnen een aantal checks zelf uitvoeren om te voorkomen dat ze in zee gaan met een bedrijf dat op het punt staat failliet te gaan:
– Wisselingen in het bestuur. Bij de Kamer van Koophandel is te controleren of bij een bedrijf recentelijk veel bestuurswisselingen hebben plaatsgevonden. Dat is geen goed teken.
– Wees terughoudend als een bedrijf moeilijk doet als u om extra informatie vraagt. Dus plaatsen ze opeens grote bestellingen en willen ze daar geen toelichting op geven? Let dan extra op.
– Ook moeten ondernemers extra goed opletten wanneer er zich een nieuwe klant meldt die snel geleverd wil krijgen. Vraag om een toelichting. Blijft die uit? Ga dan niet met deze partij in zee.

Natuurlijk zijn er ook zogeheten kredietverzekeraars die tegen betaling een inschatting maken van de levensvatbaarheid van een onderneming.

Bron foto: Tojosan/Flickr.com, CC BY-NC.


• Volg de Fraudehelpdesk ook via twitter-logo Twitter, facebook Facebook en instagram-icon-vector-logo Instagram

Save