NATIONALE HELPDESK VOOR VRAGEN EN MELDINGEN OVER FRAUDE.

Onze helpdesk zit klaar op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur. Op woensdag vanaf 12.00 uur.
02 mrt 2016

CBS Veiligheidsmonitor 2015: 1 op de 9 is slachtoffer van cybercrime

Het CBS heeft de jaarlijkse Veiligheidsmonitor uitgebracht. Hierin staan interessante cijfers over cybercrime; criminaliteit die te maken heeft met internet of andere digitale informatiedragers. 1 op de 9 Nederlanders was in 2015 eenmaal of vaker slachtoffer van een vorm van cybercrime.

In 2015 was 11,1 procent van de Nederlandse bevolking slachtoffer van één of meerdere cybercrimedelicten. Het CBS onderscheidt de volgende vormen van cybercrime: identiteitsfraude, koop- en verkoopfraude, hacken en cyberpesten. De eerste drie zijn vormen van fraude waar de Fraudehelpdesk ook dagelijks meldingen over krijgt.

Identiteitsfraude
Identiteitsfraude is het zonder toestemming gebruiken van persoonsgegevens voor financieel gewin. Daaronder valt in dit geval: skimmen (kopiëren van bankpas of creditcard) en phishing/pharming (kopiëren van betalingsinformatie via internet). In 2015 was 0,6 procent van de Nederlandse bevolking slachtoffer van identiteitsfraude. Dat is minder dan in voorgaande jaren. De daling komt met name door de afname van skimmen. Het aantal slachtoffers van phishing/pharming daalde niet ten opzichte van vorig jaar. Er was 1 delict per 100 inwoners, wat betekent dat er weinig sprake is van mensen die meer dan eens slachtoffer worden van deze fraudevorm.

Koop- en verkoopfraude
Onder koopfraude verstaat het CBS het niet leveren van gekochte goederen. Verkoopfraude is het niet betalen voor geleverde goederen of diensten. In 2015 was 3,5 procent van de Nederlanders slachtoffer van deze twee fraudevormen. Dit is ongeveer hetzelfde als in 2014. Het percentage koopfraude is het hoogste: 3,4 procent. Verkoopfraude kende slechts 0,1 à 0,2 procent slachtoffers. Er waren 4 delicten per 100 inwoners. Ook bij koop- en verkoopfraude is er dus weinig sprake van herhaald slachtofferschap.

Hacken
Het CBS omschrijft hacken als het met kwade bedoelingen inbreken of inloggen op iemands computer, e-mailaccount, website of social media. 5,1 procent van de Nederlanders was in 2015 slachtoffer van deze vorm van cybercrime. Dit komt overeen met het percentage van 2014. Gemiddeld waren er 8 delicten per 100 inwoners. Bij deze vorm van cybercrime worden mensen gemiddeld meer dan één keer slachtoffer.

Slachtoffers
Volgens het CBS zijn mannen vaker slachtoffer dan vrouwen, vooral bij hacken. Jongeren zijn vaker slachtoffer dan ouderen, behalve bij identiteitsfraude. Er is nauwelijks verschil waar te nemen als naar de herkomst van slachtoffers (autochtoon, allochtoon) wordt gekeken. Hoger opgeleiden zijn vaker slachtoffer van identiteitsfraude, koop- en verkoopfraude en hacken dan lager opgeleiden. De regio waar mensen wonen heeft geen invloed op het slachtofferschap.

Specifiek kijkend naar jongeren was in 2015 20 procent van de 15-17-jarigen slachtoffer van cybercrime. Voor 18-24-jarigen was dat 16 procent. Minderjarige meisjes zijn vaker slachtoffer van computercriminaliteit dan minderjarige jongens.

Melden en aangifte
Van alle gevallen van cybercrime is ongeveer 13 procent gemeld bij de politie of een andere instantie. Onder een andere instantie valt bijvoorbeeld de Fraudehelpdesk. In ongeveer 8 procent van de gevallen werd aangifte gedaan bij de politie.

 

Bron: CBS Veiligheidsmonitor


• Volg de Fraudehelpdesk ook via twitter-logoTwitter,  facebookFacebook en  instagram-icon-vector-logoInstagram •