NATIONALE HELPDESK VOOR VRAGEN EN MELDINGEN OVER FRAUDE.

Onze helpdesk zit klaar op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur. Op woensdag vanaf 12.00 uur.

Solar BV / Stichting Zonnekind verliest rechtszaak van ondernemer

De Rechtbank Amsterdam heeft op 24 december 2013 vonnis gewezen inzake een geschil tussen het acquisitiebureau Solar BV / Stichting Zonnekind en een ondernemer.

Solar BV is van mening, dat er een rechtsgeldige overeenkomst tot stand is gekomen voor het plaatsen van een advertentie in het door hen uitgegeven boekje ‘Kinderwens en kleurboek’.

De ondernemer stelt, dat de zogenaamde overeenkomst tot stand is gekomen door middel van bedrog, althans door middel van een verkeerde voorstelling van zaken. Verder vraagt de ondernemer zich af, of er überhaupt sprake is van een reële tegenprestatie. Ook staat in de door Solar BV gestuurde offerte uitvoerig uitgewerkt, dat de Stichting Zonnekind kinderen die in moeilijke omstandigheden verkeren een mooie dag aanbiedt.

Door Solar BV is niet betwist, dat ten onrechte in het telefoongesprek met de ondernemer de indruk wordt gewekt dat sprake is van een eerder telefoongesprek waar in de zogenaamd plaatsing van de advertentie al besproken is tussen partijen.

De directeur van Solar BV, de heer G. de Ruiter, heeft verklaard dat Solar BV een bedrijf is met ongeveer acht werknemers. In eerste instantie gaf de heer De Ruiter geen antwoord op de vraag welk bedrag of percentage van de opbrengst van de kleurboeken naar Stichting Zonnekind gaat. Na enig doorvragen gaf hij echter toe dat sinds de oprichting van Stichting Zonnekind (september 2004) slechts aan twee kinderen een leuke dag is aangeboden.

De rechter oordeelt, dat door de wijze van benaderen en door de mededelingen en informatieverschaffing door Solar BV de indruk gewekt is, dat een belangrijk deel van de advertentiekosten ten goede zou komen aan hulpbehoevende kinderen. Dit is in strijd met de waarheid nu blijkt dat van de opbrengst van de boeken een bedrijf met acht werknemers draaiende wordt gehouden terwijl door de Stichting Zonnekind een verwaarloosbaar bedrag is besteed aan het helpen van slechts twee kinderen.

Van een effectieve verspreiding is evenmin gebleken. De ondernemer heeft namelijk vastgesteld dat geen van de instellingen die het kleurboek volgens Solar BV zouden ontvangen, uiteindelijk gekregen heeft.

De rechter heeft de overeenkomst vernietigd en de betalingsverplichting vervalt voor de ondernemer.

Klik hier om het hele vonnis te lezen.