NATIONALE HELPDESK VOOR VRAGEN EN MELDINGEN OVER FRAUDE.

Onze helpdesk zit klaar op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur. Op woensdag vanaf 12.00 uur.
U kunt ons bereiken via 088-7867372 of vul het meldformulier in.

Informatie voor benadeelden

Wat moet u doen als u door een acquisitiebureau bent of wordt benaderd? Doe in ieder geval een melding bij ons. Er zijn verschillende scenario’s:

Ik moet iets tekenen/inspreken

Veel malafide advertentiebureaus benaderen u als ondernemer telefonisch met de vraag iets te tekenen ter ‘controle’ of ‘opzegging’. Deze bedrijven wekken vaak de indruk dat uw bedrijf al eens eerder bij hen heeft geadverteerd of ‘gratis’ op hun website heeft gestaan. U moet een formulier ondertekenen dat u via de fax of mail krijgt.

Lees het document door en kijk naar de kleine letters. Staat er ‘offerte’ of ‘opdrachtbevestiging’ dan gaat het om een geheel nieuwe overeenkomst en dus niet om een ‘controle’ of ‘opzegging’. Controleer ook de naam van het advertentiebureau. Telefonisch zeggen ze vaak een onvolledige of onjuiste naam die lijkt op een bekende en betrouwbare instantie. Zo wordt vaak misbruik gemaakt van de goede naam van MKB Nederland en De Telefoongids.

Bij mondelinge overeenkomsten wordt de suggestie gewekt dat u of één van uw collega’s in het verleden al eens akkoord is gegaan met het plaatsen van een advertentie. Het bureau belt om de gegevens te controleren en neemt het gesprek op. In principe is het af te raden om dit toe te staan. Bent u toch met het bureau in gesprek, luister goed naar wat wordt gezegd. Ga niet akkoord en geef eventueel alsnog aan dat u geen interesse heeft. Doe telefonisch zo min mogelijk mededelingen, omdat de geluidsopname kan worden gemanipuleerd. Zeg dus vooral duidelijk 'nee!'.

Ik wil graag extra hulp

Als u lid bent, kunnen wij u helpen met het opstellen van de verweerbrief. U kunt ook uw zakelijke rechtsbijstandsverzekering inschakelen.

Ik heb iets toegezegd/getekend en een factuur ontvangen

Het merendeel van de ondernemers ontdekt pas dat het de dupe van misleiding is, als er plotseling een factuur komt. Als u de factuur niet wilt betalen, moet u schriftelijk verweer voeren. U vertelt het bureau waarom u niet wilt betalen. Dit kan het beste door middel van een aangetekende brief. U kunt dan achteraf aantonen dat u in actie bent gekomen. Op deze manier versterkt u uw positie. Het kantoor krijgt zo ook de mogelijkheid om samen tot een oplossing te komen. Meestal wordt er niet gereageerd op dit soort verweerbrieven. De bureaus die wel reageren houden meestal voet bij stuk.

Biedt het bureau een schikkingsvoorstel aan? U kunt een afkoopsom betalen om van de hele vordering af te komen? Ga hier niet op in, want dan onderkent u alsnog dat er een rechtsgeldige overeenkomst tot stand is gekomen. Bovendien verdienen de kantoren zo makkelijk hun geld en blijven ze bestaan. U loopt uiteraard wel het risico dat het bureau een incassobureau inschakelt. Het incassobureau is vaak eigendom van de acquisiteur of ze werken nauw samen. Ook dreigen de kantoren met gerechtelijke procedures. De Fraudehelpdesk schat dat 10 procent van de malafide bedrijven ook daadwerkelijk naar de rechter stapt.

Ik heb onlangs iets toegezegd/getekend maar nog geen factuur ontvangen

U heeft nog geen factuur ontvangen, maar weet zeker dat u iets heeft toegezegd of getekend? Dan kunt u in sommige gevallen de 'overeenkomst' nog annuleren. Een aantal advertentiebureaus hanteert een annulerings- of opzegtermijn. Dat staat in de voorwaarden onderaan de ‘offerte’ of ‘opdrachtbevestiging’. Of kijk op de website van het bureau bij de algemene voorwaarden.

Denk niet dat u bij een koop op afstand standaard binnen 7 werkdagen kan opzeggen. Dit geldt alleen voor consumenten en dus niet voor zakelijke overeenkomsten. Toch kan in sommige gevallen de ondernemer gelijk worden gesteld aan een consument, bijvoorbeeld als er sprake is van een eenmanszaak of zzp'er. En als het aangaan van zo'n overeenkomst niet hoort tot de normale bedrijfsactiviteiten. Dat bepaalt de rechter. U kunt dan ook het beste altijd de zogenaamde overeenkomst betwisten en opzeggen via een aangetekende brief.

Ik heb een spooknota ontvangen

Als u een aanbieding heeft ontvangen die op een factuur lijkt, hoeft u niets te doen. Het gaat om een 'vrijblijvende' aanbieding. Zolang u niets betaalt, zit u nergens aan vast. Wel ontvangen wij altijd graag een melding.

Ik heb al betaald, wat nu?

U ontdekt dat u te maken heeft met acquisitiefraude en de facturen zijn al betaald. U heeft een aantal opties:

1. Ga na of de overeenkomst stilzwijgend wordt verlengd. Vaak denkt men door betaling van het bureau af te zijn, maar na een tijd valt toch weer een nieuwe factuur op de mat. Uit de kleine letters blijkt dat er sprake is van een stilzwijgende verlenging. U kunt dit opzeggen door een aangetekende brief te sturen. Geef aan dat u het niet eens bent met de overeenkomst. U kunt ook proberen het reeds betaalde bedrag terug te vorderen.

2. Als het geld via automatische incasso is geïncasseerd, dan kunt u het bedrag via de bank laten storneren. Het geld wordt teruggestort op uw rekening. Het rekeningnummer van het advertentiebureau kunt u bij uw eigen bank laten blokkeren. Zo kan het bureau geen geld meer van uw rekening incasseren. Krijgt u vervolgens weer een factuur die u niet wilt betalen, stuur dan een aangetekende brief waarin u verweer voert.

3. Storneren is niet mogelijk als u zelf het geld heeft overgemaakt. U kunt uiteraard wel proberen uw geld via andere wegen terug te krijgen. Onze ervaring is helaas dat dit vaak erg moeizaam verloopt. De goedkoopste en makkelijkste manier is om het geld terug te vorderen zonder naar de rechter te stappen. U kunt in dat geval bijvoorbeeld het bureau een brief te sturen waarin u uitlegt waarom er onverschuldigd (zonder rechtsgrond) is betaald. Een dergelijke brief kunt u eventueel ook door een incassobureau of advocaat laten opstellen. De meeste bureaus trekken zich hier echter niets van aan. Besluit u dan toch naar de rechter te stappen, hou er dan rekening mee dat u opdraait voor de kosten die hiermee zijn gemoeid. Als u wint, krijgt u die kosten vaak niet geheel vergoed, als u verliest, komen alle kosten voor uw rekening.