NATIONALE HELPDESK VOOR VRAGEN EN MELDINGEN OVER FRAUDE.

Wilt u zoeken naar bekende meldingen?
Geef hier uw zoekopdracht in

Wat is een spooknota?

Met de komst van de nieuwe wetgeving om acquisitiefraude tegen te gaan, per 1 juli 2016, is niet alleen de rechtspositie van de ondernemer versterkt maar is acquisitiefraude ook strafbaar gesteld. Helaas zullen er nog steeds dubieuze nota’s en spookfacturen verstuurd worden. Er zijn meerdere varianten te onderscheiden:

Factuur blijkt offerte te zijn
Een aanbieding die qua lay-out lijkt op een factuur. Uit de kleine lettertjes blijkt dat het gaat om een aanbieding. In dit geval hoeft u dus niet te betalen. Wanneer u wel betaalt, gaat u een overeenkomst aan met de afzender. Met de komst van de nieuwe wetgeving is het sturen van zulke spookfacturen strafbaar gesteld. De afzender mag niet langer op een verkapte wijze vermelden dat het een offerte betreft.
Vereiste bij dergelijke aanbiedingen is dat duidelijk is wie de afzender is en met welk doel de geadresseerde wordt benaderd. Er zal onder andere duidelijk moeten worden vermeld dat het een offerte betreft, wat de totaalkosten zijn en wat de looptijd van de overeenkomst is. Dergelijke essentiële kenmerken van een offerte mogen dus niet langer in een kleiner lettertype worden vermeld.

Een echte factuur zonder tegenprestatie
Op deze factuur wordt nergens vermeld dat het een aanbieding/offerte betreft. U ontvangt een dergelijke factuur zonder dat u opdracht heeft gegeven tot levering van goederen of diensten. Het kan zijn dat er sprake is van een administratieve vergissing of kwade opzet. Van belang is dat u in ieder geval bij de afzender de grondslag voor deze factuur opvraagt. De afzender moet niet alleen kunnen aantonen dat er een overeenkomst bestaat tussen partijen maar dient ook aan te kunnen tonen dat u vooraf juist en volledig bent geïnformeerd over de inhoud van de overeenkomst. Zonder een bewijs van een door u gegeven akkoord kan men u nooit betalingsplichtig stellen.

Wanneer u factuur heeft ontvangen met bovenstaande kenmerken, dan kunt u hiervan aangifte doen nu acquisitiefraude (daaronder vallend ook de spookfactuur) strafbaar is gesteld (zie hiervoor artikel 326d Wetboek van Strafrecht). U kunt hiervoor een afspraak maken via 0900-8844, het landelijke telefoonnummer van de politie, of bij het dichtstbijzijnde politiebureau. Voor een aantal misdrijven kan dat ook digitaal. De politie is verplicht uw aangifte op te nemen (op grond van artikel 163 lid 6 juncto artikel 161 strafvordering).

Voor een actueel overzicht van de bij ons gemelde spooknota’s kunt u onze website raadplegen.

Zie ook:
Hoe herken ik een spooknota?
Hoe voorkom ik dat ik akkoord ga met een spooknota?
Ik ben ingegaan op een spooknota, wat nu?