NATIONALE HELPDESK VOOR VRAGEN EN MELDINGEN OVER FRAUDE.

Wilt u zoeken naar bekende meldingen?
Geef hier uw zoekopdracht in

Hoe voorkom ik dat ik word benadeeld door dubieuze telecomaanbieders?

De Fraudehelpdesk ontvangt met enige regelmaat vragen over organisaties die ondernemers benaderen in verband met de voordelen van zakelijk bellen. Er wordt een aanbod gedaan dat u als ondernemer voordeel zou kunnen opleveren. Wees er op bedacht dat een dergelijk aanbod niet altijd een voordeel oplevert. Sterker nog, het kan juist duurder uitvallen en de ondernemer opzadelen met extra kosten. Met name zzp’ers en kleine ondernemers doen er verstandig aan om de volgende zaken op een rijtje te zetten.

• Met wie doet u momenteel (allemaal) zaken?
Ga na bij welke telefonieleverancier u een contract heeft lopen. Wellicht dat u zelfs meerdere contracten heeft bij verschillende telefonieleveranciers. Maak het voor uzelf inzichtelijk welke lopende contracten u reeds heeft en onder welke voorwaarden en tarieven deze contracten zijn afgesloten.

Voordat u in zee gaat met een nieuwe telefonieleverancier, is het van belang dat u niet alleen de voorwaarden van de nieuwe telefonieleverancier doorneemt, maar ook die van de huidige telefonieleverancier. Wees er op bedacht dat consumenten in vergelijking met zakelijke afnemers veel beter worden beschermd door de wet. De zakelijke afnemer is met name afhankelijk van hetgeen in de voorwaarden is opgenomen en kan doorgaans slechts een beroep doen op deze voorwaarden. Het kan voorkomen dat wanneer een zakelijke afnemer bijvoorbeeld voortijdig zijn contract opzegt bij zijn huidige telefonieleverancier hij een boete opgelegd krijgt. Dergelijke boeteclausules zijn doorgaans opgenomen in de voorwaarden. Daarnaast mag een zakelijk contract stilzwijgend met een jaar worden verlengd. Bij een consument mag dat niet.

Ga dus voor uzelf na of u ten tijde van het aanbod überhaupt uw huidige contract kunt opzeggen, en welke financiële gevolgen u hiervan wellicht kunt ondervinden.

• Past het aanbod bij uw persoonlijke situatie?
Hoe groot is uw organisatie en belt u binnen uw organisatie uitsluitend mobiel, via ISDN of via internet? De omvang en activiteiten van uw organisatie kunnen mogelijk bepalend zijn voor de wijze waarop u telefoneert. Wanneer u veel onderweg bent zal de voorkeur hoogstwaarschijnlijk uitgaan naar mobiel bellen.

• Wordt de huidige aansluiting overgezet?
Informeer goed over de afwikkeling van de gemaakte belkosten wanneer u in zee gaat met een nieuwe (zakelijke) telefonieleverancier. Heeft dit bijvoorbeeld als gevolg dat uw huidige aansluiting wordt overgezet? Dit blijkt vaak uit de voorwaarden. Wees er op bedacht om welke aansluiting het gaat, u zou willen voorkomen dat uw privé-aansluiting wordt overgezet.

Overzetting van uw aansluiting zal als gevolg hebben dat u van een telefonieleverancier facturen ontvangt. Wanneer uw aansluiting niet wordt overgezet betekent dit dat u van zowel uw huidige telefonieleverancier facturen ontvangt als van de nieuwe telefonieleverancier.

Informeer bij de nieuwe telefonieleverancier op welke wijze u gebruik kunt maken van het voordeel en wat er voor nodig is om dit te bewerkstelligen. Wordt uw huidige aansluiting overgezet (denk aan een eventuele boeteclausule die uw huidige aanbieder in zijn voorwaarden heeft opgenomen), moeten er bepaalde investeringen gedaan worden om gebruik te kunnen maken van het voordeliger bellen? Dit zijn enkele zaken waarover u zich goed moet laten informeren voordat u akkoord gaat.

• Ik ben telefonisch benaderd en heb een aanbod ontvangen, wat nu?
Indien u telefonisch bent benaderd in verband met de voordelen van zakelijk bellen en vervolgens stukken ontvangt per mail of per post, dan is het van belang om goed na te gaan wat u heeft ontvangen en of u wellicht nog actie dient te ondernemen om hetgeen in gang is gezet dan wel het nieuwe contract te annuleren. Nu ondernemers niet kunnen terugvallen op wetgeving, zal uit de voorwaarden moeten blijken of het überhaupt mogelijk is de overeenkomst te annuleren.

Wanneer u verder niet wilt ingaan op het aanbod dan kunt u het beste het zekere voor het onzekere nemen en middels een aangetekende brief of aangetekende e-mail de afzender dan wel de nieuwe telefonieleverancier laten weten de opdracht te willen annuleren. Vraag ook om een bevestiging van de annulering.

• Opdracht niet te annuleren, wat nu?
Blijkt dat u de opdracht niet kunt annuleren, neem dan in ieder geval contact op met uw huidige en nieuwe telefonieleverancier en leg de situatie ook aan hen uit. Wellicht dat zij u een oplossing kunnen bieden voor de situatie. Mocht u er op deze wijze niet uitkomen, laat u zich, met name als u mogelijk financiële gevolgen ondervindt, dan adviseren door een jurist of uw zakelijke rechtsbijstandsverzekering. Heeft u geen zakelijke rechtsbijstandsverzekering, dan kunt u wellicht via de volgende link een jurist vinden in uw regio.

Wanneer u echter ongevraagd bent overgezet naar een andere telefonieleverancier dan wel aansluiting, dan kun u naast het inwinnen van juridisch advies tevens uw klacht melden bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Mogelijk dat sprake is van slamming. In de wet staat dat slamming verboden is. Deze wet ziet echter toe op de bescherming van consumenten. Hoewel ACM geen wettelijke bevoegdheden heeft om op te treden voor ondernemers, wil ACM toch een goed beeld krijgen van het aantal en soort klachten over dit onderwerp. Klik hier voor meer informatie over het standpunt van ACM over dit onderwerp en om uw klacht te melden bij ACM.