Verschillende afpersmails in omloop

Het callcenter van de Fraudehelpdesk wordt vandaag overspoeld met telefoontjes over afpersmails. De e-mails hebben allen een dreigende toon en er wordt gevraagd te betalen in bitcoins.

Er zijn verschillende varianten. Zo zijn er e-mails waarin gesproken wordt over uw zogenaamde bezoek aan een porno-website. Vanwege een computerhack zouden daarbij beelden van u zijn gemaakt. In andere mails is sprake van een hack van uw besturingssysteem. Trap er niet in, dit is bluf.

Soms lijkt het alsof de mail verstuurd is vanaf uw eigen e-mailadres. Dat is echter niet zo, de cybercriminelen passen een techniek toe waardoor dat zo lijkt.

Ook kan het zijn dat uw wachtwoord wordt genoemd. Tot nu toe gaat het steeds om wachtwoorden die bekend zijn geworden na een datalek, bijvoorbeeld bij LinkedIn of Yahoo. Lijsten met deze wachtwoorden staan online. Dit betekent dus niet dat iemand toegang heeft tot uw computer. Vervang wel direct uw wachtwoorden.

Advies
Deze afpersmails zijn pure bluf. Betaal het gevraagde bedrag niet. Stuur de mail door naar valse-email@fraudehelpdesk.nl en verwijder deze uit uw mailbox.