Venijnig voorbeeld van inhaken op de coronacrisis: mail zogenaamd van ISZW

Op dit moment is er een grote hoeveelheid mailtjes in omloop die zogenaamd afkomstig is van de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Het zou gaan om een aankondiging van een mogelijk onderzoek naar aanleiding van een ontvangen klacht: ‘De belangrijkste reden die in de klacht wordt omschreven is het feit dat uw bedrijf in deze periode niet in staat is zich aan te passen en de huidige wetgeving te respecteren.

Ook de Inspectie SZW zelf waarschuwt vandaag met voorbeelden in social media en op de website voor de mail.

Advies

Klik niet op de link in de mail maar meld ons dat u hem ontvangen heeft en verwijder hem uit uw inbox.