Valse telefoontjes uit naam Fraudehelpdesk

Het mobiele telefoonnummer van de Fraudehelpdesk wordt misbruikt door oplichters. Omdat we tot nu toe alleen meldingen kregen van mensen die de telefoon niet opnamen, weten we nog niet met welke smoes er gebeld wordt.

Via de techniek die ‘spoofing’ wordt genoemd, is het mogelijk dat uw telefoonscherm een ander nummer laat zien dan het nummer waarmee een beller in werkelijkheid belt. Op die manier kunnen oplichters u het nummer van de Fraudehelpdesk laten zien, zodat het net lijkt alsof u écht door ons gebeld wordt.

Het gespoofte mobiele nummer (06-22 47 83 84) is van de afdeling Communicatie van de Fraudehelpdesk. Soms bellen wij melders met een vraag van media, bijvoorbeeld of zij willen meewerken aan een televisieprogramma.

Wordt u gebeld door dit nummer? Neem dan niet op. Als wij contact met u willen, zullen wij uw voicemail inspreken. Als de Fraudehelpdesk bij u een bericht heeft ingesproken – alleen naar aanleiding van uw melding en altijd in het Nederlands – en u vervolgens contact met ons wilt, kunt u wel terugbellen naar bovengenoemd telefoonnummer. U krijgt dan altijd écht iemand van de Fraudehelpdesk aan de telefoon.