Valse telefoontjes uit naam Fraudehelpdesk

Het mobiele telefoonnummer van de Fraudehelpdesk wordt misbruikt door oplichters. Via de techniek die ‘spoofing’ wordt genoemd, is het mogelijk dat uw telefoonscherm een ander nummer laat zien dan het nummer waarmee een beller in werkelijkheid belt. Op die manier kunnen oplichters u het nummer van de Fraudehelpdesk laten zien, zodat het net lijkt alsof u écht door ons gebeld wordt.

De beller geeft mogelijk aan te bellen namens uw bank. Het verhaal dat volgt varieert. Soms moet u volgens de beller uw geld ‘veiligstellen’ in verband met een digitale dreiging of fraude. Al uw geld moet daarom worden overgemaakt naar rekeningnummers die de oplichter doorgeeft. Het is ook mogelijk dat uw bankpasjes door een zogenaamde bankmedewerker worden opgehaald. In een enkel geval wordt naar uw inloggegevens gevraagd.

Het gespoofte mobiele nummer (06-22 47 83 84) is van de afdeling Communicatie van de Fraudehelpdesk. Soms bellen wij melders met een vraag van media, bijvoorbeeld of zij willen meewerken aan een televisieprogramma.

Wordt u gebeld door dit nummer? Neem dan niet op. Als wij contact met u willen, zullen wij uw voicemail inspreken. Als de Fraudehelpdesk bij u een bericht heeft ingesproken – alleen naar aanleiding van uw melding en altijd in het Nederlands – en u vervolgens contact met ons wilt, kunt u wel terugbellen naar bovengenoemd telefoonnummer. U krijgt dan altijd écht iemand van de Fraudehelpdesk aan de telefoon.