088 - 7867372

Valse SMS uit naam van de SNS bank

Momenteel krijgen we veel meldingen van mensen die een sms-bericht hebben ontvangen zogenaamd afkomstig van de SNS-bank. In het bericht wordt aangegeven dat er geprobeerd is een bedrag over te boeken naar een voor de ontvanger onbekende. In een aantal gevallen wordt daarbij het bedrag van € 3.200 genoemd en in alle gevallen zou de begunstigde een Spaans klinkende naam hebben.

Er wordt gevraagd contact op te nemen met de Fraude Help Desk via een in de sms genoemd 06-nummer.

Advies:

Dit bericht is niet afkomstig van de SNS. Bel dus niet met het in de sms genoemde nummer. Twijfelt u over overboekingen op uw SNS-rekening, neem dan via het voor u gebruikelijke kanaal contact op met de bank of gebruik de informatie op snsbank.nl Verwijder het bericht uit uw inbox en maak melding van het voorval bij de Fraudehelpdesk.