Valse mail zogenaamd van CJIB over door rood rijden

Op dit moment is er een mail in omloop die zogenaamd van het CJIB afkomstig zou zijn. De mail stelt dat u door rood bent gereden en dat de kantonrechter u daarvoor al in 2016 een boete heeft opgelegd.

‘Als gevolg zijn wij genoodzaakt beslag te leggen op uw rijbewijs en voertuig(en) , uw word opgenomen per 16 Januari 2020 in het wanbetalers register van de belanstingdienst. en mogelijk word er opdracht gegeven om uw rekening tijdelijk te blokkeren per 16 Januari 2020’

Reageer niet op deze mail en betaal ook zeker niet. Het CJIB verstuurt nooit dit soort mails en waarschuwt zelf ook voor dit soort valse berichten.