088 - 7867372

Valse mail namens Vitens

Wij ontvangen meldingen van mensen die een e-mail uit naam van Vitens ontvangen. In deze e-mail wordt aangegeven dat er een betalingsachterstand is en dat deze betaald moet worden. In de meeste e-mails gaat het om een bedrag van €160 en dit moet binnen 5 werkdagen betaald worden. Mensen moeten zelf het bedrag overboeken naar een rekeningnummer, onder vermelding van de betalingsreferentie in de mail. Wordt dit bedrag niet betaald, dan wordt u afgesloten van het water.

Als u vragen hierover heeft en dit wil checken bij Vitens, lukt dit niet. Omdat zij, vanwege een vernieuwing van het klantsysteem, niet bereikbaar zijn.

Advies

Deze mail is niet van Vitens en maak ook geen geld over. Heeft u deze mail ook ontvangen? Maak dan melding bij de Fraudehelpdesk en verwijder vervolgens de mail. Heeft u het geld wel overgemaakt? Neem contact met ons op voor advies.