Toename slachtoffers datingfraude

Het aantal meldingen van datingfraude is dit jaar opnieuw fors toegenomen. In de maanden juli en augustus alleen ontvingen wij al 60 meldingen. Daarmee staat het totaal aantal meldingen voor dit jaar op ruim 400.

Als deze trend zich doorzet zullen wij eind van dit jaar ruim 600 meldingen ontvangen hebben, tegenover ruim 400 vorig jaar. Het aantal financieel gedupeerden zou dan op 250 komen, tegenover 180 vorig jaar.

Datingfraudeurs gaan vaak zeer geraffineerd te werk en nemen ruim de tijd hun slachtoffers te bewerken. Ze weten op vakkundige wijze het vertrouwen van hun slachtoffers te winnen en maken geraffineerd misbruik van hulpvaardigheid.

De slachtoffers hebben vaak geld geleend bij vrienden of familie om hun datingpartner geld te kunnen sturen, het studiegeld voor de kinderen opgemaakt of een extra hypotheek op het huis genomen. Slachtoffers raken daardoor soms ook sociaal geïsoleerd: kinderen en vriend(inn)en zijn boos of teleurgesteld.

Voor mensen die te maken krijgen met datingfraude is de schade niet alleen financieel, maar ook emotioneel. Want ook wanneer zij nog geen geld hebben betaald aan de oplichter voelen zij zich opgelicht. Er is tenslotte een emotionele band ontstaan met de fictieve geliefde, en alles bleek een illusie.

Veel slachtoffers raken in een depressie. Uit een eerder onderzoek onder melders bij de Fraudehelpdesk bleek dat bijna een derde van de slachtoffers langdurig kampte met psychische klachten die het dagelijks leven belemmerden.

Advies
Bevindt u zich in een dergelijke situatie? Belt u dan met een van onze medewerkers via 088 – 786 73 72 of meld het via ons meldformulier.