Spooknota met QR-code

Op dit moment is er een spooknota in omloop die bedrijven uitnodigt een bedrag van 1.439 euro over te maken naar een Bulgaarse bankrekening. Het document heeft het uiterlijk van een factuur maar uit de kleine letters blijkt dat het gaat om een aanbieding. Nieuw is een QR-code op het document, die gescand kan worden voor de betaling. De afzenders mikken er blijkbaar op dat betaalgemak helpt om de ontvanger te verleiden geld over te maken.

Kijk bij ‘facturen’ waarvan u de herkomst niet kent altijd naar de kleine letters en betaal nooit klakkeloos. Ook niet als u dat gemakkelijk gemaakt wordt.

Heeft u ook een dergelijke factuur ontvangen, dan krijgen wij graag een melding.

Meer informatie over spooknota’s