Opnieuw formulieren European Business Number

European Business Number (EBN) stuurt weer massaal formulieren en brieven naar ondernemers. Hierbij wordt de suggestie gewekt dat de ondernemer snel moet reageren. Wie dat doet, gaat onbedoeld een overeenkomst aan.

De post bestaat onder meer uit een formulier met daarop al ingevuld enkele gegevens van de ondernemer. Hierdoor wordt de suggestie gewekt dat ontbrekende gegevens moeten worden ingevuld.

Ook in de begeleidende brief wordt verzocht de gegevens aan te vullen en het formulier ondertekend te retourneren. Er zou voor een bepaalde datum gereageerd moeten worden. Er is een antwoordenvelop toegevoegd, waardoor het makkelijk is om gehoor te geven aan dit verzoek.

Na ondertekening ontstaat echter een overeenkomst met EBN, met een looptijd van drie jaar.

Advies
Er is geen verplichting om gehoor te geven aan dit verzoek de gegevens te controleren. De brief en het formulier zijn niet afkomstig van een officiële instantie.
Controleer altijd de afzender van de post die u ontvangt. Lees alles eerst goed door voordat u een handtekening plaatst.

Heeft u al getekend? U kunt de overeenkomst na ondertekening nog annuleren via een aangetekende brief. Neem voor meer informatie contact op met de Fraudehelpdesk.