Nepmedewerkers zetten immigranten onder druk

Opnieuw ontvangt de Fraudehelpdesk meldingen van immigranten die telefonisch benaderd worden door iemand die zich voordoet als medewerker van de overheid. Het gaat meestal om nepmedewerkers van het Ministerie van Justitie & Veiligheid of van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

Volgens deze nepmedewerker moeten de melders betalen voor een visum of verblijfsvergunning, of krijgen zij een boete omdat zij iets strafbaars zouden hebben gedaan in het land van herkomst. Betalen ze niet, dan wordt gedreigd met uitzetting. Vaak gaat het om flinke bedragen van enkele duizenden euro’s.

Al eerder kregen we meldingen van deze vorm van afpersing. Opmerkelijk is dat er nu vooral betaald zou moeten worden met i-Tuneskaarten.

Advies
Als u wordt gebeld door iemand die zich voordoet als medewerker van de overheid, laat u dan niet onder druk zetten. Betaal in ieder geval niet het bedrag dat de beller vraagt. Eventueel kunt u contact opnemen met de IND (onderdeel van het ministerie van Justitie en Veiligheid) als u zeker wilt weten dat er niks met het dossier aan de hand is via 088-043 04 30.