Negeer schrijfsel Register van Industriële Eigendom

Indien u als ondernemer in zee gaat met het Register van Industriële Eigendom betaalt u een hoop geld. U krijgt er helaas geen bruikbare dienst voor terug.

In een brief die momenteel rondgaat wordt de indruk gewekt dat ondernemers via deze organisatie hun handelsmerk kunnen registeren. Om van de registratie gebruik te maken dient de ondernemer € 1.358,- te betalen. De aanleiding dat ondernemers deze brief krijgen is mogelijk dat ze in het verleden een handelsmerk hebben geregistreerd bij een officiële instantie.

Advies
Ondernemers die deze spookfactuur hebben gekregen kunnen deze weggooien. Er is geen betalingsverplichting. Bovendien levert een registratie geen wettelijke bescherming van het intellectueel eigendom op.