Dubieuze bedrijven bieden schijnzekerheid met AVG-keurmerk

Verschillende ondernemers klagen over bedrijven die een zogenaamd AVG-keurmerk aanbieden.

Ondernemers hebben hier e-mails en telefoontjes over ontvangen. In sommige gevallen dreigen de ‘keurmerken’ een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) als het bedrijf niet reageert.

‘AVG-proof’
Het keurmerk zou de bedrijven van deze ondernemers gegarandeerd AVG-proof maken. AVG staat voor Algemene verordening gegevensbescherming, de nieuwe Europese privacywetgeving die eind mei van kracht werd. Volgens de AP kloppen deze keurmerken niet. De AP heeft geen keurmerken goedgekeurd.

Werk nooit klaar
Er is volgens de AP nog een ander probleem met dit soort keurmerken. De suggestie wordt gewekt dat met de aankoop van zo’n keurmerk bedrijven blijvend voldoen aan de privacywetgeving. In werkelijkheid moeten bedrijven steeds in de gaten blijven houden of gegevensverwerking is veranderd. Ook moeten ze in kaart blijven brengen wat de gevolgen voor hun processen zijn door technologische ontwikkelingen.

Certificaat
De Autoriteit Persoonsgegevens werkt wel mee aan een systeem waarbij bepaalde bedrijven een accreditatie kunnen krijgen. Die instellingen krijgen een certificaat waaruit blijkt dat een product, proces of dienst voldoet aan de eisen van de AVG.