Belastingdienst herhaalt waarschuwing valse telefoontjes

De Belastingdienst roept mensen op voorzichtig te zijn als ze gebeld worden door personen die zeggen van de Belastingdienst te zijn. Mogelijk zijn deze bellers oplichters.

Oplichters beginnen in hun gesprek vaak over een belastingschuld die snel moet worden ingelost. Betalen ze niet, dan dreigen serieuze gevolgen.

De Belastingdienst schrijft zelf dat mensen wel echte telefoontjes kunnen krijgen over belastingschulden. Daarbij houdt de dienst zich aan de volgende regels:

– De fiscus verwijst altijd naar eerdere correspondentie die bij u bekend moet zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een aanslag, betalingsherinnering of een lopende betalingsregeling.
– Betalingen maakt u alleen over op een rekeningnummer van de Belastingdienst.
– De Belastingdienst vraagt nooit om uw bankgegevens, wachtwoorden of inlogcodes.
– Als de Belastingdienst een betalingsregeling met u afspreekt, ontvangt u altijd een bevestiging van de afspraken.

Advies
Krijgt u een telefoontje van iemand die zich niet aan deze regels houdt? Dan is het geen medewerker van de Belastingdienst. Verbreek de verbinding.