Nationale helpdesk voor vragen en meldingen over fraude

Vertrouwt u iets niet? Meld het!
Onze helpdesk zit klaar op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur.

Meldformulier

Of bel 088-7867372 (lokaal tarief)

Icoon facebookIcoon RSSIcoon RSSIcoon twitterEnglish website

Update, Mail zogenaamd van Mr. S.T.M. Hoogevorst (curator) inzake faillissement Micaprint is web-attack!

13-06-2012

Zoals reeds eerder gemeld worden veel ondernemers benaderd met mail waarin de zogenaamde "curator" van (o.a.) het failliete Micaprint BV de ondernemer op de hoogte stelt van een vordering welke zou openstaan.

Inmiddels is duidelijk dat het hier gaat om een malware-aanval. De link in de mail leidt naar een website welke zal proberen gebruik te maken van een recent beveiligingsgat in Java om uw computer te infecteren. Klikt u dus niet op deze link maar verwijdert u de mail direct van uw computer. Heeft u wel geklikt, laat uw antivirusprogramma dan een scan uitvoeren op uw harde schijf (schijven).

Wellicht ten overvloede: deze mail heeft dus niets te maken met het faillissement van Micaprint en is ook absoluut niet verzonden door de curator welke dit faillissement afhandelt.

Hieronder geven wij nogmaals de inhoud van de betreffende mail weer:

 

Subject: (VERTROUWLIJK) t.a.v. Crediteurenadministratie. betreft openstaande vordering.

 

Geachte heer/mevrouw, 

ALs Curator in het faillissement van Micaprint BV vond ik een vordering op uw organisatie. Ik verzoeku en desnoods sommeer ik onderstaande vordering te controleren en indien correct het bedrag per omgaandete betalen. Mocht u de vordering bestrijden dan verneem ik dat graag via e-mail.

Klik hier om de vordering op uw onderneming te bekijken. 

Indien u niet reageerd zal ik _______________ opdracht geven de vordering te innen. 
Alle directe en indirecte bijkomende kosten zullen dan voor uw rekening komen.

bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Hoogachtend,

Mr. S.T.M. Hoogevorst (curator)
Kantoor utrecht
Tolsteegsingel 2c 
3582AC Utrecht

(vanuit kostenbesparende overwegingen ten aanzien van de faillissemnetsboedels verzoeken wij u enkel via e-mail te reageren) 

DISCLAIMER:De Inhoud van dit bericht kan vertrouwelijk zijn en is enkel voor de geadresseerde. Mocht dit bericht niet voor u bestemd zijnwordt u verzocht het bericht door te sturen naar de juiste ontvanger en dit per omgaande te melden door het bericht te beantwoorden
Elk misbruik van onze berichten wordt gemeld bij de betreffende instanties. (copyright hoogervorst en grijpenslag advocaten en curatoren)

Terug naar overzicht Categorie: Alerts